Family workout 1-3

Jana Škopková

Jana Škopková

20.09.2022
09:45 - 10:45
Penalizační zóna od 19.09. 21:45
Cena 150 Kč
program je zaměřený pro rodiče s dětmi, kde si děti zacvičí, zatancují a hýbeme
se pomocí říkanek a písniček. Cílem je rozvoj motorických schopností a dovedností. Budeme
využívat a rozvíjet všestranný pohyb a poznávat svět a nové kamarády. Využijeme různé
nářadí, náčiní a pomůcky.
- děti cvičí a rodiče spíš pomáhají
Již proběhlo
Sdílet na
Cookies Aby rezervační systém fungoval tak, jak má (souhlas s cookies)