Family workout 1-3

Jana Škopková

Jana Škopková

29.09.2022
10:30 - 11:30
Penalizační zóna od 28.09. 22:30
Cena 150 Kč
program je zaměřený pro rodiče s dětmi, kde si děti zacvičí, zatancují a hýbeme
se pomocí říkanek a písniček. Cílem je rozvoj motorických schopností a dovedností. Budeme
využívat a rozvíjet všestranný pohyb a poznávat svět a nové kamarády. Využijeme různé
nářadí, náčiní a pomůcky.
- děti cvičí a rodiče spíš pomáhají
Již proběhlo

Sdílet Family workout 1-3 na

Cookies Aby rezervační systém fungoval tak, jak má (souhlas s cookies)